Project

General

Profile

Merit

01 Kirjeldus

1. Merit Aktivat on lihtne õppida ja kasutada ning võimalusi on piisavalt nõudlikule professionaalile kui ka ettevõtjale. Tänu pilvetehnoloogiale saad väga lihtsalt töid jagada raamatupidaja ja ettevõtja vahel.
2. https://www.merit.ee/merit-aktiva/raamatupidamisprogramm/
3. Võimaldab 2doc, 4doc, e-arveid.

02 Häälestus ja ettevalmistus ERPis

1. Peab olema vähemalt Pro pakett. https://www.merit.ee/merit-aktiva/hinnad/

2. Artiklikaardil peab olema kindlasti EAN kood. EAN kood peab olema unikaalne! Ei tohi olla rohkem kui üks toote sama EAN-ga

3. Kliendid ja kauplused peavad olema õigesti häälestatud.

3.1. Igale juuriidilise isikule luuakse eraldi kliendi kaart.

3.2. Kui kliendil on rohkem kui 1 tarnekoht, luuakse igale tarnekohale kliendikaart eraldi. Kaupluse kliendikaardil peab maksjaks olema valitud juriidiline isik.


4. Kui klientidel on erinevad hinnad, ei tohi igale kliendile eraldi artiklikaarte luua! Selle asemel tuleb hoopis kasutada kliendi grupid ja kliendi hinnad või allahindlused (mitte mõlemad korraga).
4.1. Häälestuses valitakse Kliendi grupid.

4.2. Kliendi kaardil pannakse igale kliendile (k.a kauplused) kliendi grupp.

4.3. Artikli kaardil sisestakse kliendi grupile vastutav müügihind.

5. Sellega on EDI ettevalmistused Meritis tehtud.
6. Nüüd tuleb siduda Merit ja Docura. Omanda Meritist API võti ja häälesta Docura liidestus.

03 Häälestus Docuras

1. Häälesta Docura veebis. Integrations -> Merit Activa
1.1. ApiID
1.2. ApiKey
1.3. Sales document type: kas Pro või Premium. Pro puhul luuakse tellimusest arve, Premium puhul pakkumine.

2. Partnerid tuleb siduda Docura veebis: https://redmine.docura.net/projects/docura-manual-et/wiki/01_EDI_kiir_algus#02-Kui-partner-ja-tema-aadress-on-Docural-olemas-siis-tuleb-oma-sises-koodi-panna-v%C3%B5i-kasutada-GLNi-oma-ERPis

3. Koodiks on kliendi/kaupluse nimetus.

04 2doc Meritis

1. Kui kõik on häälestatud õigesti, hakkavad müügikettide tellimused Meritisse tulema õigete hindadega.
1.1. PRO paketis - arvete all.
1.2. Premium paketis - pakkumiste all.

2. Kui soovite EDI-t või e-arvet kliendile saata, siis tuleb
2.1. Avada ja redigeerida arve

2.2. Vajuta Lisainfo

3. Lahtris "Kommentaar pärast arve ridu" tuleb esimesel real sisestada märksõna edi . Sellega annate Docurale signaali, et saab e-arve võtta.

4. Arvete tabelis on võimalik kontrollida, kas e-arve on saadetud või mitte just selle märksõna järgi

05 4doc Meritis. Ainult Premium paketis

Eestis on e-dokumendivahetus 4doc formaadis käivitatud Maxima, Prisma, Selveri ja Rimiga. Teiste jaemüügikettidega (nt COOP, Realiseerimiskeskus, A1M jt) toimib dokumendivahetus 2doc formaadis.

Lahendusega seotud neli dokumenditüüpi on:
1. tellimus (ORDER) - võtta vastu müügitellimusi jaekettidelt.
2. saateleht (DESADV) - saata saatelehti kauba komplekteerimisel.
3. vastuvõtukinnitus (RECADV) - võtta vastu kinnitusi kauba kättesaamise kohta.
4. arve (INVOICE) - vormistada ja saata müügiarveid tarnitud kauba eest.

1. Normaalselt töötab 4doc Meritis ainult Premium paketis, Pro paketis saate saatelehtede saatmiseks kasutada Docura veebi.

2. Leiate tellimuse dokumendi Meritis, selleks vajutage Müük – Pakkumised

3. Kui uus tellimus tuleb Meriti majandustarkvaras, tuleb ta staatusega - Koostatud

4. Avage tellimus ja kontrollige andmeid. Kui olete valmis kaupa saatma, siis vajutage Kinnitatud ja Salvesta.

5. Kui olete seda teinud, koostab Docura automaatselt saatelehe (DESADV) ja edastab selle partnerile.

6. Partner saab kauba ja saatelehe ning saadab vastuvõtukinnituse (RECADV) tagasi.

7. Kui erinevust pole, siis koostab Docura vastuvõtukinnituse alusel automaatselt arve (INVOICE) ja edastab arve Meritisse.

8. Iga uus arve Meritis saab automaatselt uue numbri.

9. Avage arve ja kontrollige andmeid. Kui olete valmis e-arve saatmiseks, siis kirjutage lahtris "Kommentaar pärast arve ridu" esimesel real märksõna edi

10. Kui saatelehel ja vastuvõtukinnitusel tekib erinevus, saadab Docura eraldi e-maili teade. Sellisel juhul tuleb koostatud arvel kogust muuta ja võtmesõnaga edi saata.

06 QA - Küsimused ja vastused

01 Dokumendi kuupäev ei asu aktiivses majandusaastas või lubatud salvestamisvahemikus

Send invoice operation fail. Dokumendi kuupäev ei asu aktiivses majandusaastas või lubatud salvestamisvahemikus.

Tellimuste impordimisel kohe uue aasta alguses võib tekkida viga: Send invoice operaion fail. Response code is '400', data is '{"Message":"Dokumendi kuupäev ei asu aktiivses majandusaastas või lubatud salvestamisvahemikus.\nKande kuupäev ei asu aktiivses majandusaastas või lubatud salvestamisvahemikus.\n"}'

Põhjuseks on, et uus aasta pole aktiveeritud/avatud. Selle avamiseks tuleb:

1. Häälestused - Majandusaastad.

2. Lisada uus aasta.

3. Lubada salvestamist.

4. Docura lehel - Tellimused - Receive again.

või tellimuse vormil